Визначення стипендіатів 20 квітня 2023 від благодійного фонду

20 квітня 2023 року відбулося чергове визначення стипендіатів від БО «Благодійний фонд імені Олени Миколаївни Борщ» серед тих студентів, які подали заявки в перыод з 26.03.2023 по 29.03.2023. Керівництво Фонду відібрало тільки 6 студентів на підставі показників академічної успішності, соціальної позиції і життєвих обставин: Кирил К. з НТУ “КПІ”, Єгор П. з НУ”ЗП”, Михайло Щ. з ХНУ імені В. Н. Каразіна, Ярослав Б. з Східноукраїнський НУ імені В.Даля, Владислава Л. з НТУ “ХПІ”, Дарія М. з Національний авіаційний університет. Стипендія цім студентам буде виплачуватись до 01.09.2023.